Harmonogram dne
Sem vložte podnadpis

7:00-9:45

Příprava nevěsty/ženicha

9:30 - 10:00

Příjezd pozvaných hostů, občerstvení, zdobení aut

10:30 - 10:45

Přesun na místo obřadu

11:00 - 11:30

Obřad a následné gratulace

11:30 - 12:30

Focení

12:30 - 13:00

Přejezd na místo hostiny

13:00 - 13:30

Uvítání novomanželů a hostů

13:30 - 14:30

Oběd

14:30 - 16:00

Focení novomanželů

16:15 - 16:45

Příjezd přátel (pozvaných na večerní zábavu)

17:00

Krájení dortu, první tanec

18:00

Volná zábava